Prednáškové priestory


Prednáškové priestory s výmerou takmer 120 m2 a výhľadom na park sú ideálnym miestom pre vaše schôdze, konferencie, prednášky alebo školenia.

  • Prednáškové priestory majú kapacitu 50 osôb v prípade potreby usadenia poslucháčov ku stolom tvárou smerom k projektoru (školský systém), alebo až 80 osôb v prípade usadenia poslucháčov ku stolom tvárou kolmo k projektoru.
  • Prednáškové priestory sú vybavené Dataprojektorom vrátane počítača a plátna, Flipchartom a WiFi internetom.
  • Občerstvenie účastníkov prednášky je možné zabezpečiť formou studeného bufetu, kávového automatu a v prípade celodennej prednášky je možnosť zabezpečenia plnohodnotného obedu v priľahlej stravovacej prevádzke.
  • Prednáškové priestory je možné prenajať formou hodinového aj celodenného prenájmu.
  • Pre každú osobu zúčastnenú na prednáške je garantované 1 parkovacie miesto.