Výrobné priestory

Marina Park ponúka vonkajšie výrobné priestory vhodné najmä na výrobu nadrozmerných oceľových konštrukcií a opravu a údržbu lodí. V súčasnosti sú k dispozícii nasledovné dva priestory:

 • Vonkajšie pracovisko 1 – „Odstavná koľaj 8“
  • Betónová plocha rozmeru 115 x 33,5 m
  • Obsluhovaná portálovým žeriavom: nosnosť 40 ton (32+8), rozpätie 26,5 m, výška zdvihu mačky 32t: 25 m, 8t: 25,5 m, dĺžka žer. dráhy 115 m
  • 6 odberných miest technických plynov: acetylén, kyslík, stlačený vzduch
  • 8 odberných miest elektrickej energie
  • Odberné miesto užitkovej vody
  • Lapače splavenín a olejov
  • Osvetlenie pracoviska
 • Vonkajšie pracovisko 2 – „Odstavná koľaj 7“
  • Betónová plocha rozmeru 115 x 26 m
  • Obsluhovaná portálovým žeriavom
  • Odberné miesta technických plynov a elektrickej energie